Çağrı Koç

Çağrı Koç

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

"Rotalama Problemleri için Metasezgiseller"

Özgeçmiş

Mustafa Kemal Tural

Mustafa Kemal Tural

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

"Eşleme Teorisi"

Özgeçmiş

Bu kongre, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.