• Afet Yönetimi
 • Akıllı Robotlar
 • Benzetim
 • Bilgi Teknolojilerinin Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu
 • Blockchain Uygulamaları
 • Bulanık Mantık
 • Bulut Teknolojileri
 • Büyük Veri ve Analizi
 • Çizelgeleme
 • Çok Kriterli Karar Verme
 • Depo Yönetimi
 • Derin Öğrenme
 • Dijital Dönüşüm
 • Döngüsel Ekonomi
 • E-Ticaret Uygulamaları
 • Eklemeli İmalat (3D Baskı)
 • Elektrikli Araçlar
 • Enerji/Yenilenebilir Enerji Sistem Tasarım ve Optimizasyonu
 • Ergonomi
 • Geri Dönüşüm
 • İş Modelleme
 • Kalite Kontrolde Yöneylem Araştırması
 • Karar Destek Sistemleri
 • Kesin Çözüm Yöntemleri
 • Lojistik Yönetimi
 • Makine Öğrenmesi
 • Meta Sezgiseller
 • Mobil Teknolojileri (Mobilite)
 • Montaj ve Demontaj Hatları
 • Nesnelerin İnterneti
 • Optimizasyon
 • Pandemi Yönetimi
 • Rotalama
 • Sağlık Yönetimi
 • Siber Güvenlik
 • Simülasyon
 • Sistem Dinamiği
 • Stok Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik
 • Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar
 • Tesis Planlama
 • Toplum Yönetiminde Yöneylem Araştırması
 • TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında Yöneylem Araştırması
 • Üretim Planlama
 • Veri Madenciliği ve Veri Analitiği
 • Yalın Üretim
 • Yeniden Üretim
 • Yeşil, Tersine ve/veya Kapalı Çevrim Tedarik Zincirleri Yönetimi
 • Zenginleştirilmiş Gerçeklik

Bu kongre, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.