Öğrenci Yarışması Başvurusu

Öğrenci Proje Yarışması

Geleneksel olarak yapılan YAEM öğrenci proje yarışması, lisans öğrencileri tarafından endüstri mühendisliği - yöneylem araştırması alanlarında gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır.

Kimler katılabilir?

Öğrenciler, yarışmaya bireysel olarak ya da ekip olarak başvurulabilir. Ekiplerdeki eleman sayısı ile ilgili bir sınırlandırma yoktur. Yarışmaya katılacakların 1 Ocak 2023 tarihinde lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrencilik durumunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri

Projeler; ele alınan problemin tanımlanması ve önemi, YA/EM yaklaşımlarının doğru ve yerinde kullanımı, projenin özgün değeri, süregelen projelerden bağımsız olması, olası yaygın etkileri ve uygulanabilirliği, elde edilen sonuçların başarısı, raporun yazımı gibi ölçütlere göre değerlendirilecektir.

Katılım Süreci

Yarışmaya ilk başvuru, proje çalışmasının genişletilmiş özeti ile yapılır. Genişletilmiş özet linkteki biçim kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır ve kapak sayfası ile birlikte 4 sayfayı geçmemelidir.

Bu özet, yapılan projenin gerekçesi, kapsamı, projede kullanılan ve geliştirilen yöntemler, projenin genel değerlendirmesi ve sonuçlarını içermelidir. Özet dokümanında projenin yapıldığı üniversitenin, proje ekip üyelerinin ve varsa projeye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin kimliklerinin anlaşılmasına yol açacak hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgileri içeren özetler kesinlikle değerlendirmeye alınmaz. Genişletilmiş özetler pdf dosyası biçiminde en geç 1 Eylül 2023 Saat 23:59'a kadar yukarıdaki linkten sisteme yüklenmelidir.

Jüri tarafından değerlendirilen ilk başvurular arasından ön elemeyi geçen projelerin ekipleri yarı finale katılma hakkı kazanırlar. Yarı finale kalan yarışmacılar, görüşmelerini sürdürdüğümüz Endüstri Mühendisliği Dergisi’nde yayınlanmak üzere 15 sayfayı geçmeyecek bir proje raporu hazırlamalıdır. Raporda projenin yapıldığı üniversitenin, proje ekip üyelerinin ve varsa projeye danışmanlık yapan öğretim üyelerinin kimliklerinin anlaşılmasına yol açacak hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgileri içeren raporlar kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Hazırlanan proje raporları üzerinde yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalan 8 ekibi temsilen her ekipten en fazla üç kişi jüri üyeleri ve Kongre katılımcıları önünde sunum yapmak üzere Kongreye davet edilirler. Sunumlar ve raporlar üzerinde yapılacak değerlendirmeleri takiben ödüle değer bulunan projeler açıklanır.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi: kongre@yaem2023.org

ÖĞRENCİ YARIŞMASI ÖNEMLİ TARİHLER

Ön eleme için genişletilmiş özet gönderimi için son tarih

  • 1 Eylül 2023

Yarı finale katılacak projelerin duyurulması

  • 15 Eylül 2023

Yarı final proje raporlarının gönderilmesi için son tarih

  • 1 Ekim 2023

Finale kalan projelerin açıklanması

  • 13 Ekim 2023

Finale kalan projelerin sunumu

  • 1-3 Kasım 2023

Bu kongre, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.