Bildiri Özeti Gönderim Koşulları

 • Bildiri özeti gönderebilmek için BİLDİRİ SİSTEMİNE kayıt olmak gerekmektedir. Kongreye kayıt yaptırmak için web sitesinden KAYIT sayfasından kayıt yaptırmak gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri (en az 150, en çok 500 kelime) çevrimiçi gönderilecektir. Posta, faks, e- posta vb. ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özeti gönderimlerinin sistem üzerinden tek bir oturumda yapılması zorunluluğu yoktur. Yazarlar, sistem üzerinde bildiri özeti gönderim sürecine başladıktan sonra gönderim anına kadar özetlerinde değişiklik yapabilirler.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olabilir.
 • Sistemde bildiri özeti için ayrılan alan 150 ve 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. 150 kelimeden kısa ve 500 kelimeden uzun özetlerin sisteme kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Çevrimiçi bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler, kongrenin elektronik bildiri kitabında aynen yer alacağı için yazım hatalarına özellikle dikkat edilmeli, özetlerde sembol ve atıf kullanılmamalıdır. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

 • Bir katılımcı en fazla bir bildiri sunabilir.
 • Sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sunum süresi, 5 dakikası soru ve tartışmalara ayrılmak üzere, toplam 20 dakikadır.

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi ve Programda Yer Alması

 • Değerlendirmeler sonucunda bildiri özeti sahiplerine kabul yazısı gönderilecektir. Bildiri özetlerinin kongre elektronik bildiri kitabında yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

Tam Metinlerin Yayınlanacağı Dergiler

Bu kongre, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.