YAD Uygulama Ödülü Başvurusu

Kimler katılabilir?

YAD Uygulama Ödülüne başvurabilmek için aşağıdaki başvuru koşulları sağlanmalıdır.

 • İşletme, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir kurum olmalıdır.
 • Ödüle başvuran proje ekibi ağırlıklı olarak işletme çalışanlarından oluşmalıdır.
 • Proje ekibine işletme dışından katkıda bulunmuş akademik ya da akademik olmayan danışmanlar da katılabilirler.
 • Proje çalışması, yarışmaya son katılım tarihinden en fazla beş yıl önce başlatılmış olmalıdır.
 • Projenin uygulamaya alınmış olması ve ölçülebilir sonuçlarının işletme tarafından belirtilmiş olması gerekmektedir.
 • Proje çalışması daha önceki yıllarda YAD Uygulama Ödülü yarışma finaline kalmamış olmalıdır.

YAD Uygulama Ödülü Seçici Kurulundan bir üye, projeye herhangi bir aşamada katkıda bulunmamış olmalıdır.

Katılım Süreci

Yarışmaya başvuru için yukarıdaki linkten sisteme giriş yaparak; işletmenin kurumsal bilgilerini, ekip üyelerine ait bilgileri ve proje özet bilgilerini içeren başvuru formu (linkteki form formatı kullanılarak) PDF dosya biçiminde en geç 15 Eylül 2023 tarihine kadar yüklenmelidir.

Yarışmanın dili Türkçedir. Başvuruların alınmasını takiben başvuru sahibine bir alındı teyidi iletilmektedir. Bu mesajın ulaşmaması durumunda kongre@yaem2023.org adresine bilgi verilmesi rica olunur.

Finale katılacak projeler için proje final raporu, jürinin okuyarak takip edebileceği şekilde tasarlanmış bir sunuş dosyası olarak hazırlanmalıdır. Proje final raporunun aşağıdaki konularla ilgili bilgi vermesi beklenmektedir.

 • projede ele alınan konu
 • konunun kurum için önemi
 • projede kullanılan YA/EM yöntemleri
 • projede yapılan çalışmalar
 • projede elde edilen sonuçlar / yatırımın geri dönüşü
 • projede kazanılan tecrübeler / benzer projeleri başarıya ulaştırmak için tavsiyeler

Proje final raporu en geç 15 Eylül 2023 tarihinde sistemden iletilmelidir. Finale kalan proje ekipleri, çalışmalarını YAEM kongresinde 20 dakikalık bir sunuş halinde sunmak üzere davet edileceklerdir. Sözlü sunuş sırasında final raporundaki sunuş dosyasının aynen kullanılması gerekmemektedir. Yapılan sözlü sunumların ardından dereceye giren projeler değerlendirme jürisi tarafından belirlenecek ve ödüller 3 Kasım 2023 günü açıklanacaktır.

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme ölçütleri YAD Uygulama Ödülü yarışmasının ilk aşamasında olan projeler için şunlardır.

 • projenin işletme için olan önemi,
 • problemin tanımının açık ve sınırlarının net bir şekilde belirlenmiş olması,
 • YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,
 • projenin devreye alınmış olması,
 • performans ölçülerinin belirlenmiş ve ölçülmüş olması.

Finale kalan projeler,

 • çalışmanın özgünlüğü,
 • YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,
 • performans ölçüleriyle ifade edilen kazançların büyüklüğü ve şirket için önemi,
 • rapor ve sözlü sunum kalitesine,

göre değerlendirilir.

YAD Uygulama Yarışması hakkındaki sorularınız için kongre@yaem2023.org ile iletişime geçebilirsiniz.

YAD UYGULAMA ÖDÜLÜ ÖNEMLİ TARİHLER

Proje özet bilgilerini içeren başvuru formlarının gönderilmesi

 • 15 Eylül 2023

Finale kalan projelerin açıklanması

 • 2 Ekim 2023

Proje final raporlarının gönderilmesi

 • 13 Ekim 2023

Final sunumlarının yapılması

 • 1-2 Kasım 2023

Sonuçların açıklanması

 • 3 Kasım 2023

Bu kongre, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.